เข้าเยี่ยมบุตรแรกเกิด ของ ร.อ.อรรถคม บุญแนบ

“ดูแล ห่วงใย ใส่ใจตลอดเวลา”

เมื่อวันที่ 8 ก.พ.64 ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 ได้เข้าเยี่ยมบุตรแรกเกิด ของ ร.อ.อรรถคม บุญแนบ ผบ.ช.พัน.8 ร้อย.1 พล.ม.1 พร้อมทั้งได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้เป็นขวัญและกำลังใจต่อไป

#เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน

Related Articles