เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำหนองนารี จว.เพชรบูรณ์

เมื่อ 27 ก.ค.61 เวลา 1000 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 และภรรยา ได้นำกำลังพล และแม่บ้าน เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำหนองนารี จว.เพชรบูรณ์Image00007

Image00008

Image00009

Image00003

Image00005

Image00002

Image00004

Related Articles