เข้าร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ณ สโมสรม้าศึก พล.ม.1

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อ 12 มิ.ย.62 หน่วยฝึกทหารใหม่ ช.พัน.8 พล.ม.1 เข้าร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ณ สโมสรม้าศึก พล.ม.111

13

12

14

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious