เข้าร่วมกิจกรรม วิ่งตามรอยพระบาท เขาค้อ จว.เพชรบูรณ์

เมื่อ 9 มิ.ย.62 เวลา 0500 ช.พัน.8 พล.ม.1 ส่งนักวิ่งชมรมฯ เข้าร่วมกิจกรรม วิ่งตามรอยพระบาท เขาค้อ จำนวน 25 นาย ณ จุดชมวิว อ.เขาค้อ 11

12

13

Related Articles