ออกรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร

“น้องทหารอิ่มท้อง เกษตรกรอิ่มใจ”

พล.ม.1 โดย ช.พัน.8 พล.ม.1 จัด กพ.ออกรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร (มะเขือ 60 กก., แตงกวา 60 กก. , ผักกวางตุ้ง 40 กก.) โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง จำนวน 160 กก. เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
เมื่อ 11 พ.ย. 64 1000 พล.ม.1 โดย ช.พัน.8 พล.ม.1 จัดกำลังพลลงพื้นที่พบปะเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) โดยรับซื้อพืชผักทางการเกษตร จำนวน 160 กก. ที่แปลงปลูกผักของเกษตรกร เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นการลดภาระการขนย้าย,ในห้วงการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 ณ บ้านสงเปลือย และบ้านหนองเขียว ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จว.พ.ช.ในการนี้ หน่วยได้นำผลผลิตดังกล่าวส่งมอบให้กับโรงประกอบเลี้ยงของหน่วย เพื่อเป็นวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารให้กับกำลังพล

# ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส#

Related Articles