อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ไวรัสสายพันธุ์ใหม่ “โคโรน่า”

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อ 29 ม.ค.63 โรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง จัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ไวรัสสายพันธุ์ใหม่ “โคโรน่า” ณ ช.พัน.8 ร้อย.บก และ บร. พล.ม.1 11

12

13

14

15

16

17

18

19

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious