หน่วยได้จัด รถสะพาน MFB ( Modular Fast Bridge ) เข้าสนับสนุนเส้นทางสัญจรขาดชำรุด อำเภอวิเชียรบุรี

“เราจะไม่นิ่งดูดาย ในยามที่ประชาชนเดือดร้อน”
เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 64 เวลา 15.00น. เกิดเหตุ น้ำท่วม ในพื้นที่ หมู่ 5 ตำบล ท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ทำให้ เส้นทางสัญจรขาดชำรุด ระยะประมาณ 10 เมตร ( เส้นทาง บ.ทุ่งใหญ่ – บ่อรัง ) รถทุกประเภทไม่สามารถสัญจรผ่านเส้นทางได้ กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารช่างที่ 8 จึงได้จัด รถสะพาน MFB ( Modular Fast Bridge ) เข้าสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดย รถยนตร์ ขนาดไม่เกิน 6 ล้อ สามารถสัญจรผ่านเส้นทางได้ เมื่อเวลา 20.00น. ทั้งนี้ ได้ส่งต่อให้กับ กรมทางหลวง เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบต่อไป

Related Articles