หน่วยฝึกทหารใหม่ ช.พัน.8 พล.ม.1 จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อ 15 มิ.ย.62 หน่วยฝึกทหารใหม่ ช.พัน.8 พล.ม.1 จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ พุทธอุทยานเพชบุระ,หอโบราณคดีเพชรบูรณ์อินทราชัยและศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อ.เมือง จว.เพชรบูรณ์16

14

11

15

13

12

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious