”ส่งน้องคนเล็กกลับบ้าน” ผลัดปลดประจำการ ประจำปี2564

“ส่งน้องกลับบ้าน”
ขอบคุณน้อง ทหารกองประจำการทุกนาย ที่กำลังจะปลดประจำการในวันนี้ ที่น้องๆได้เสียสละทุ่มเทเพื่อกองทัพ ประชาชน และประเทศชาติมาตลอดระยะเวลาในการรับราชการ
ขอให้น้องๆ นำสิ่งที่ดี ที่ได้รับจากการเข้ามาเป็นทหารในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตนี้ ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ที่ดีที่ชอบแก่ตนเอง ครอบครัว ตลอดจนส่วนรวมต่อไป

Related Articles