สำรวจวางแผนการประมาณการก่อสร้างโรงพยาบาลสนามค่ายพ่อขุนผาเมือง

เมื่อวันที่ 8 ก.พ.64 ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 เข้าสำรวจวางแผนการประมาณการก่อสร้างโรงพยาบาลสนามค่ายพ่อขุนผาเมือง ณ โรงเก็บเครื่องบิน ค่ายพ่อขุนผาเมือง จว.เพชรบูรณ์

Related Articles