สวัสดิการกำลังพล

1มอบชุดฝึกพรางแก่นายทหารของหน่วย
ภาพกิจกรรม1_๑๗๐๕๒๒_0651

ภาพกิจกรรม1_๑๗๐๕๒๒_0667

ภาพกิจกรรม1_๑๗๐๕๒๒_0657

มอบเสื้อกั๊กทางยุทธวิธี1

มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐและวิทยาลัยพยาบาลของรัฐตามระเบียบที่ ทบ.กำหนด

100002

มอบของขวัญ แก่บุตรแรกเกิดของกำลังพล

100001

มอบเงินสงเคราะห์ให้แก่บุพการีกำลังพล ทบ ที่พิการทุพพลภาพ ของ หน่วย ช.พัน.8

บุตรพิเศษ04

มอบเงินสงเคราะห์ให้บุตรกำลังพล ที่มีความต้องการพิเศษ

%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a500006

มอบชุดปฎิบัติงาน ปกติกากีแกมเขียวคอพับแขนยาว ให้กับกำลังพลภายในหน่วย

tour_26Apr2016_28

จัดกิจกรรม “โครงการท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ และพัฒนาบุคลากร” เพื่อให้กำลังพลและครอบครัวศึกษาดูงาน ในการเสริมสร้างความรู้ และเพื่อเป็นการให้กำลังพลและครอบครัว ภายในหน่วย มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน

blackhoe fc02

ผบ.ช.พัน.8 จัดตั้งชมรมฟุตบอล ของหน่วย ( BACKHOE FC. ) พร้อมมอบเงินสนับสนุนและอุปกรณ์กีฬาให้กับชมรมฯ
Screen Shot 2017-04-02 at 3.56.25 PM copy

 Engineer Fitness ส่งเสริมให้กำลังพลของหน่วย ออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ ณ สนามเด็กเล่น ช.พัน.8 (ซอย 10)
ภาพกิจกรรม3_๑๗๐๖๒๐_0762

ภาพกิจกรรม3_๑๗๐๖๑๗_0725

ภาพกิจกรรม3_๑๗๐๖๑๗_0766

มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการ ภายในหน่วย ซึ่งมอบทุนการศึกษาประเภทเหรียญทอง ให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีที่สุด ในแต่ละระดับชั้น  นอกเหนือจากทุนปกติ ให้กับบุตรกำลังพลของหน่วย

Image00010

มอบทุนการศึกษาให้กับกำลังพลที่ศึกษาต่อในระดับ ปริญญาตรี นอกเวลาราชการ

20130814-1-08

มอบเครื่องตัดหญ้าให้กับ กำลังพล ที่พักอาศัยภายในค่าย 1 เครื่อง/ห้องแถว
จำนวน 28 เครื่อง เพื่อพัฒนาเขตสุขาภิบาล ที่รับผิดชอบ

welfare_00001

มอบเสื้อกีฬาสี

1

โครงการเกษตรเพื่อการเรียนรู้  รวมทั้งทดลองปลูกผักไฮโดรโปนิค

บก.ธนาคารขยะ

โครงการธนาคารขยะเพื่อการเรียนรู้

welfare_00004

อิฐบล็อก1

อิฐบล็อก2

อิฐบล็อก4

อิฐบล็อก5

โครงการอิฐบล็อก

welfare_00003

ศูนย์ซักรีด ช.พัน.8

อาหารพิเศษ00001

อาหารพิเศษ00002

เลี้ยงอาหารกลางวันนายสิบ ทุกวันพุธ

000003-1

เลี้ยงอาหารพิเศษพลทหาร ทุกเย็นวันศุกร์