สร้างความรู้ความเข้าใจ แก้ไขปัญหา ไฟป่าหมอกควัน PM 2.5

” สร้างความรู้ความเข้าใจ แก้ไขปัญหา ไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 ”

เมื่อวันที่ 15 มี.ค.66 ช.พัน.8 พล.ม.1 โดย ชป.กร.ช.พัน.8 พล.ม.1 : กองพันประจำอำเภอ เข้า ร่วมประชุมพร้อมกับ รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ช. (ท.), ผกก.ตร.ภ.จว.พ.ช.,หน.ส่วนราชการ จว. นอภ.,ผู้นำชุมชนและผู้แทนภาคประชาชนพร้อมลงพื้นที่รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจ ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุนละออง PM 2.5 ในพื้นที่ ต.ศิลา,ต.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า โดยมี นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รอง ผวจ.พช.เป็นประธาน

Related Articles