สนับสนุน กำลังพลและเครื่องมือช่าง ภารกิจ เคลื่อนย้ายตู้ความดันบวกสำหรับตรวจหาเชื้อ โควิด 19

กองพันทหารช่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1 ให้การสนับสนุน กำลังพลและเครื่องมือช่าง เพื่อปฏิบัติภารกิจ เคลื่อนย้ายตู้ความดันบวก ( สำหรับตรวจหาเชื้อ โควิด 19 ) จาก เรือนจำ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปยัง โรงพยาบาลสนามจังหวัดเพชรบูรณ์ แห่งที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อม รองรับผู้ป่วย ในพื้นที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อไป

Related Articles