สนับสนุนรถโดยสารขนาดใหญ่ ในการรับส่งประชาชน รับวัคซีน ป้องกันโควิด 19 ที่โรงพยาบาลเพชรรัตน์

“ยานพาหนะ เพื่อประชาชน”
กองพันทหารช่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1 สนับสนุนรถโดยสารขนาดใหญ่ ในการรับส่งประชาชน ในพื้นที่ ตำบลนาเฉลียง อำภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูณ์ เพื่อมารับวัคซีน ป้องกันโควิด 19 ที่โรงพยาบาลเพชรรัตน์ จังหวัดเพชรบูร์
#ปกป้องประชา

Related Articles