สถาปนา ครบปี42

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อ 9 มี.ค.63 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 พร้อมด้วย คุณธันยธร เนตรวีระ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา ช.พัน.8 พล.ม.1 และคณะนายทหาร กำลังพล และแม่บ้าน ของหน่วย กระทำพิธีเนื่องในวันสถาปนากองพันทหารช่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1 ครบรอบ 42 ปี112

120

138

165

173

176

150

157

160

14

13

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious