ศูนย์การเรียนรู้ฯต้นแบบ

#ศูนย์การเรียนรู้ฯต้นแบบ

3 ก.ค.63 ช.พัน.8 พล.ม.1 ให้การต้อนรับคณะฯ จากศูนย์การทหารปืนใหญ่ มาศึกษาแนวทาง และรูปแบบเตาเผาถ่าน-น้ำส้มควันไม้ ศูนย์การเรียนรู้ฯค่ายพ่อขุนผาเมืองเพื่อนำไปเป็นแบบอย่าง จากคำแนะนำของ พล.อ.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ที่ปรึกษามูลนิธิชัยพัฒนา
16

17

15

14

13

12

11

Related Articles