ศึกษาดูงานพื้นที่โครงการทหารพันธุ์ดี

เมื่อวันที่ 22 ก.พ.64 นำพลทหารผลัดปลดของหน่วย จำนวน 30 นาย เข้าศึกษาดูงานพื้นที่โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายพ่อขุนผาเมือง

Related Articles