วันเด็ก 63

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อ 11 ม.ค.63 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 และคุณธันยธร เนตรวีระ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา ช.พัน.8.พล.ม.1 พร้อมด้วยกำลังพลและแม่บ้าน, บุตรหลานของหน่วย เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ สนามหน้าแหล่งสมาคมนายทหารค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมือง จว.พ.ช. โดยมี พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี ผบ.พล.ม.1 เป็นประธาน19

16

17

11

12

15

14

13

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious