วันเด็ก 62

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อวันที่ 12 ม.ค.62 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 และ คุณธันยธร เนตรวีระ ประธานกลุ่มแม่บ้าน ช.พัน.8 พล.ม.1 ได้จัดกิจกรรมและร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ สนามหญ้าแหล่งสมาคมนายทหารค่ายพ่อขุนผาเมือง ภายใต้คำขวัญวันเด็กที่ว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”114

14

15

18

19

123

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious