วันสถาปนากองพันทหารช่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1 ครบรอบ 41 ปี

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อวันที่ 8 มี.ค.61 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 พร้อมด้วยคณะนายทหาร กำลังพล และแม่บ้าน ของหน่วย  กระทำพิธีเนื่องในวันสถาปนากองพันทหารช่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1 ครบรอบ 41 ปี

131

143

147

151

156

157

160

161

163

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious