วันรณรงค์การดำเนินงานด้านทุ่นระเบิดสากล ประจำปี 2565

นปท.ศทช.ฯ ร่วมกับ NPA และ นปท.1 ดำเนินการจัดกิจกรรม เนื่องในวันรณรงค์การดำเนินงานด้านทุ่นระเบิดสากล ประจำปี 2565 ที่ศาลาประชาธิปไตย อบต.ตาตุม อ.สังขะ จว.สุรินทร์ โดยได้เรียนเชิญส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ ต.ตาตุมฯ เข้าร่วมฯ ซึ่งภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมต่าง อาทิ เช่น การแจ้งเตือนให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากทุ่นระเบิด
– มอบเงินช่วยเหลือ พร้อมสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับผู้ประสบภัยฯ ที่มาร่วมในงาน จำนวน 2 คน
– การจัดบอร์ดนิทรรศการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติการทุ่นระเบิดของหน่วย
– การจัดการแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสีสำหรับเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา
– การสาธิตการใช้สุนัข ในการตรวจหาทุ่นระเบิดใต้พื้นดิน

Related Articles