วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

#น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
กองพันทหารช่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1 ดำเนินการจัดพิธีวางพวงมาลาและกล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อาคาร น้ำใจ อ. หลัง บก.ช.พัน.8 พล.ม.1

Related Articles