ลงพื้นที่พบปะพัฒนาสัมพันธ์กับชุมชนรอบค่าย ตามโครงการ “การพัฒนาสัมพันธ์หน่วยทหารกับชุมชนรอบค่ายทหาร และจัดตั้งแหล่งข่าวประชาชน”

เมื่อ 11 ก.ค.62 เวลา 1000 ช.พัน.8 พล.ม.1 ลงพื้นที่พบปะพัฒนาสัมพันธ์กับชุมชนรอบค่าย ตามโครงการ “การพัฒนาสัมพันธ์หน่วยทหารกับชุมชนรอบค่ายทหาร และจัดตั้งแหล่งข่าวประชาชน” ในพื้นที่บ้านป่าเลา หมู่ที่10 ต.ป่าเลาเข้าเยี่ยมบ้านของนายก้าน ผึ่งผาย (ผู้ด้อยโอกาส) พร้อมทั้งได้มอบถุงยังชีพ และสิ่งของจำเป็นเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
12

13

14

Related Articles