ร.ท.ประสิทธิ์ ครุฑอ่อง

veeragrum_head

prasit_kurtong

ร.ท.ประสิทธิ์  ครุฑอ่อง

ใน พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๒๐ พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย(พคท) เคลื่อนไหวอย่างรุนแรงโดยจะยึดอำนาจรัฐ พื้นที่ติดต่อเขตลาวในเขตนี้ คือ ที่อยู่ของชาวเผ่าม้ง ใช้เป็นที่หลบซ่อนและปฏิบัติการ เมื่อถูกปราบปรามเลยหนีข้ามลำเหืองเข้าไปในเขตลาว และ พ.ศ.๒๕๒๕ อินโดจีนเปลี่ยนแปลงประกอบกับนโยบาย ๖๖/๒๕๒๓    ของไทย  ใช้ยุทธวิธี “กวนป่า ล้อมบ้าน” ใช้ยุทธศาสตร์ “การเมืองนำการทหาร” ชาวม้งกลับใจร่วมพัฒนาชาติไทยกับกองทัพภาคที่ ๓ จาก อ. นาแห้ว จ. เลย ไปสิ้นสุดที่บ้านร่มเกล้า จ.พิษณุโลก มีการจัดตั้งทหารพรานคุ้มครองที่ ๓๔๐๕ และ ๓๑ พ.ค. ๒๕๓๐ ลาวยกกำลังเข้าพื่นที่อ้างว่า อ.ชาติตระการ จ. พิษณุโลก เป็นของลาว ทำลายรถแทรกเตอร์ของบริษัทเอกชนไทย ทหารพรานชุด ๓๔๐๕เข้าปะทะกับทหารลาวและทหารลาวยังกวาดล้างชาวม้ง อ้างว่าเคลื่อนไหวต่อต้านลาว

ยุทธการบ้านร่มเกล้า เกิดขึ้นในกรณีพิพาทระหว่าง ไทย-ลาว ณ บ้านร่มเกล้า อ.ชาติตระการ  จว.พิษณุโลก อันเนื่องมาจากปัญหาเส้นเขตแดน ซึ่งไทยและลาวอ้างสนธิสัญญาคนละฉบับ โดยลาวได้ส่งกำลังทหารเข้ามายึดพื้นที่ส่วนที่เป็นปัญหา ไทยจึงได้ส่งกำลังทหารเข้าผลักดัน และเกิดการปะทะกันด้วยกำลังทหารของทั้งสองฝ่ายอย่างหนักหน่วง ในช่วงเดือน ธ.ค.๒๕๓๐ – ก.พ. ๒๕๓๑ และมีการหยุดยิง ของทั้งสองฝ่าย   เมื่อยุทธการบ้านร่มเกล้า เกิดขึ้นในกรณีพิพาทระหว่าง ไทย-ลาว ณ บ้านร่มเกล้า อำเภอชาติตระการ  จังหวัดพิษณุโลก อันเนื่องมาจากปัญหาเส้นเขตแดน ซึ่งไทยและลาวอ้างสนธิสัญญาคนละฉบับ โดยลาวได้ส่งกำลังทหารเข้ามายึดพื้นที่ส่วนที่เป็นปัญหา ไทยจึงได้ส่งกำลังทหารเข้าผลักดัน และเกิดการปะทะกันด้วยกำลังทหารของทั้งสองฝ่ายอย่างหนักหน่วง ในช่วงเดือน ธ.ค.๒๕๓๐ – ก.พ.๒๕๓๑ และมีการหยุดยิง ของทั้งสองฝ่ายเมื่อ ๑๙ ก.พ.๒๕๓๑

ทภ.๓ ให้ พล.ม.๑ จัดตั้ง ทก.ยว.พล.ม.๑ ปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศ โดยประกอบกำลังจาก นขต.บก.พล.ม.๑ และ นขต.พล.ม.๑ ในการผลักดันกำลังทหารฝ่ายลาว บุกเข้าทำลายและโจมตี  เนิน ๑๑๘๒,๑๓๗๐ และ ๑๔๒๘  ซึ่งฝ่ายลาวยึดเนิน ๑๔๒๘ เป็นฐานปฏิบัติการและฐานปืนใหญ่

ในส่วนของ ช.พัน.๘ จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ สนับสนุน ทก.ยว.พล.ม.๑ สนับสนุนการรบ บ้านร่มเกล้า  โดยจัดกำลังพล น.๖,ส.๓๖,พลฯ๓๔ ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

๑. ชุดก่อสร้างเส้นทาง บ.บ่อภาค ไปยัง บ.น้ำภาค  ทำการก่อสร้างเส้นทางทางยุทธวิธี ระยะทางประมาณ ๒ กม.เริ่มดำเนินการก่อสร้าง ตั้งแต่ ๒๗ ส.ค.๓๐ แล้วเสร็จเมื่อ ๕ ก.ย.๓๐

๒. ชุดก่อสร้างเส้นทางเร่งด่วนทางยุทธวิธีสาย บ.บ่อภาค – บ.ร่มเกล้า ทำการก่อสร้างเส้นทางเร่งด่วน ทางยุทธวิธี ระยะทาง ๑๕.๒ กม.เริ่มดำเนินการก่อสร้าง ตั้งแต่ ๒๐ ต.ค.๓๐ แล้วเสร็จเมื่อ ๑๘ ธ.ค.๓๐

๓. ชุดก่อสร้างเส้นทางเร่งด่วนทางยุทธวิธีสาย บ.ร่มเกล้า  เข้าสู่ฐานปฏิบัติการต่าง ๆ ทำการก่อสร้างเส้นทางเร่งด่วนทางยุทธวิธี ระยะทาง ๒๑ กม. ตั้งแต่ ๕ ธ.ค.๓๐

๔. ชุดก่อสร้างเส้นทางเร่งด่วนทางยุทธวิธีสาย บ.นาพึง – บ.นาตรอน   ทำการก่อสร้างเส้นทางเร่งด่วนทางยุทธวิธี ระยะทางประมาณ ๒๓ กม. เริ่มดำเนินการก่อสร้าง ตั้งแต่ ๔ ก.พ.๓๑ ถึง ๓๑ มี.ค.๓๑

๕. มว.ช.สนับสนุน ฉก.พล.ม.๑   ขึ้นสนับสนุนต่อ ฉก.พล.ม.๑ แต่กำลังส่วนนี้ได้นำมารวมกันไว้กับ       ชุดก่อสร้างเส้นทางเร่งด่วนทางยุทธวิธี และสนับสนุนในการก่อสร้างระบบระบายน้ำต่าง ๆ ของเส้นทาง         ที่ทำการก่อสร้างและช่วยในการปรับปรุงฐานที่พักต่าง ๆ

๖. ชุด ช.ตรวจค้นทุ่นระเบิด สนับสนุน ทก.ยว.พล.ม.๑ กำลังพล น.๑,ส.๑๙ สนับสนุน ชค.๕๑๓ สย.๑๘, ม.พัน.๑๓,ม.พัน.๑๘, ทพ.ทภ.

๗. มว.ช.ตรวจค้นทุ่นระเบิด สนับสนุน พัน.ม.๑๓๔ กำลังพล น.๑,ส.๒๙, พลฯ๑๔ สนับสนุน  พัน.ม.๑๓๔

๘. มว.ช.ตรวจค้นทุ่นระเบิด สนับสนุน พัน.ม.๒๑๐ กำลังพล น.,๑ ส.๔,พลฯ ๘  การปฏิบัติสนับสนุน  พัน.ม.๒๑๐

ร.ท.ประสิทธิ์   ครุฑอ่อง ซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่ง ผบ.มว.สะพาน ร้อย.บก.และบริการ ช.พัน.๘ และได้ปฏิบัติหน้าที่ ผบ.มว.ช. สนับสนุน ฉก.พล.ม.๑ ปฏิบัติงานก่อสร้างเส้นทางเร่งด่วนทางยุทธวิธี และสนับสนุนในการก่อสร้างระบบระบายน้ำต่าง ๆ ของเส้นทางที่ทำการก่อสร้างและช่วยในการปรับปรุงฐานที่พักต่าง ๆ

เมื่อวันที่ ๑๗ ก.พ.๓๑ เวลา ๐๘๓๐ ร.ท.ประสิทธิ์  ครุฑอ่อง ได้ควบคุมการปฏิบัติงานก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำ ในการก่อสร้างเส้นทางเร่งด่วนทางยุทธวิธี บ.นาพึง – บ.นาตรอน ระยะทางประมาณ ๒๓ กม.  ในระหว่างการเคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสะพาน โดยมี จ.ส.อ.สมคิด  สิทธิวงษ์ เป็นพลขับรถ ระหว่างเคลื่อนย้าย   ได้ยินเสียงกระสุนปืนใหญ่ดังมาจากเนิน ๑๔๒๘ จำนวนหลายนัด ทำให้รถสัมภาระที่ขนวัสดุอุปกรณ์หักหลบเข้าข้างทางอย่างกระทันหันเพื่อความปลอดภัย  เพราะเคยมีกระสุนปืนใหญ่ฝ่ายลาวมาตกบริเวณดังกล่าวหลายครั้ง ทำให้รถที่บรรทุกสัมภาระที่ ร.ท.ประสิทธิ์  ครุฑอ่อง นั่งมาเสียหลักพลิกคว่ำ ร.ท.ประสิทธิ์  ครุฑอ่อง  ซึ่งเป็นผู้ควบคุมรถนั่งอยู่ทางด้านหน้าคู่กับพลขับรถได้กระเด็นออกมาจากรถ         รถพลิกคว่ำและถูกล้อหน้าด้านขวาทับบริเวณท่อนล่างระหว่างสะโพก กำลังพลที่มากับรถสัมภาระได้ช่วยกัน  นำตัว ร.ท.ประสิทธิ์ ครุฑอ่อง ออกจากรถที่ทับอยู่  ทำการปฐมพยาบาลขั้นต้นและส่งไปยังโรงพยาบาลนาแห้วซึ่งอยู่ใกล้ที่สุด เนื่องจาก ร.ท.ประสิทธิ์ ครุฑอ่อง ได้รับอุบัติเหตุบาดเจ็บสาหัส ได้ทำการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนาแห้ว อ.นาแห้ว จนถึงวันที่ ๑๙ ก.พ.๓๑ และได้เสียชีวิตลงอย่างสงบ

 prasit_kurtong_1

ร.ท.ประสิทธิ์ ครุฑอ่อง (ที่ ๓ จาก ซ้าย) ร่วมต้อนรับ พล.ต.สำราญ  กมลรัตน์ จก.กช.

ตรวจเยี่ยมหน่วย ช.พัน.๘ ค่ายศรีโสธร อ.เมือง จว.ฉะเชิงเทรา เมื่อ ๒๑ ธ.ค.๒๒

          การเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนการรบที่บ้านร่มเกล้าของ ร.ท.ประสิทธิ์  ครุฑอ่องเป็นวีรกรรมการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ จนเสียชีวิตในครั้งนี้ จึงสมควรได้รับการจารึกในหน้าประวัติศาสตร์ของหน่วย เพื่อให้กำลังพลและอนุชนรุ่นหลัง ได้ยึดถือเป็นแบบอย่างสืบไป