ร่วมให้การต้อนรับประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ทภ.3

ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก ช.พัน.8 พล.ม.1 ร่วมให้การต้อนรับประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ทภ.3 และคณะ ในการเยี่ยมเยียนกิจกรรมการดำเนินงานของสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา พล.ม.1 และ มทบ.36 พร้อมเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์แม่บ้านของหน่วยฯ ณ บก.พล.ม.1 (11 พ.ค.65)

Related Articles