“ร่วมแรง ร่วมใจ”

“ร่วมแรง ร่วมใจ”
ช.พัน.8 พล.ม.1 นำกำลังพลจิตอาสา พร้อมเครื่องมือช่าง ร่วมบูรณาการกับ ม.ราชภัฏ พ.ช.โดย ผศ.ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดี. ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน อบต.หนองแม่นา ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ในการสร้างฝายน้ำล้นพื้นที่ชุมชนเฉลียงแห้ง เพื่อชลอน้ำไว้ใช้ในการเกษตร พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์ ม.ราชภัฏ พ.ช. เพื่อเป็นการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราโชบาย ระยะ 10 ปี ( พ.ศ.2560 – พ.ศ.2579 ) ด้วยกระบวนการวิศกรสังคม ณ บ้านเฉลี่ยงแห้ง (3) ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จว.เพชรบูรณ์ (29 พ.ค.65)

Related Articles