ร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ณ โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ พล.ม.1

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.61 หน่วยฝึกทหารใหม่ ช.พัน.8 พล.ม.1 เข้าร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ณ โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ พล.ม.1Image100002

Image100001

Image100003

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious