ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาศทรงเจริญพระชนมายุครบ 64 พรรษา 2 เมษายน 2562

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อ 2 เม.ย.62  ช.พัน.8 พล.ม.1 ,นายทหาร,นายสิบ,แม่บ้าน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาศทรงเจริญพระชนมายุครบ 64 พรรษา 2 เมษายน 2562 ณ โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ พล.ม.1120

112

113

17

15

11

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious