ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันทหารม้า

เมื่อ 4 ม.ค.63 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 พร้อมด้วยกำลังพลนายทหาร นายสิบ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันทหารม้า ณ พล.ม.117

11

12

16

Related Articles