ร่วมพัฒนาเขตสุขาภิบาล บริเวณบ้านพักของกำลังพล เพื่อให้เกิดความสะอาดเรียบร้อย

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อ 12 พ.ค.62 ร่วมพัฒนาเขตสุขาภิบาล บริเวณบ้านพักของกำลังพล เพื่อให้เกิดความสะอาดเรียบร้อยImage00006

Image00005

Image00004

Image00002

Image00001

Image00003

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious