ร่วมบริจาคโลหิต โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 64 กำลังพล ช.พัน.8 พล.ม.1 จำนวน 3 นาย ร่วมบริจาคโลหิต ณ งานธนาคารเลือด อาคาร 50 ปี ชั้น 2 โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

Related Articles