ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลเพชรบูรณ์

” โลหิต จิตอาสา ร่วมฟันฝ่าโควิด-19 ”
——————————
เมื่อวันที่ 23 ก.พ.64 0900-1200 ช.พัน.8 พล.ม.1 จัดกำลังพลชุดจิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ในห้วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)ระลอกใหม่(ครั้งที่ 2)ได้ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ยอดบริจาคลดลงและมีผลกระทบต่อปริมาณเลือดสำรองของ รพ.เพชรบูรณ์ ไม่เพียงพอต่อผู้ป่วยในอนาคต ณ สโมสรสราญสินธพ ค่ายพ่อขุนผาเมือง

Related Articles