ร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล

“ทหารไทย ใจอาสา”
กำลังพลจิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 43 พรรษา 3 มิถุนายน 2564 จำนวน 16 นาย คิดเป็นปรมิาณโลหิต 6,400 ซีซี ณ สโมสรสราญสินธพ

Related Articles