“ร่วมน้ำใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินไทย”

” 100 ล้านต้น เราจะปลูกให้มันครบ “
กองพันทหารช่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1 จัดกำพลจิตอาสาร่วมกิจกรรม “ร่วมน้ำใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินไทย โดยมีนายอำเภอน้ำหนาว หน.ส่วนราชการทุกส่วนในพื้นที่ ทั้งนี้ ทางหน่วยได้ดำเนินการขนย้ายเบี้ยกล้าต้นไม้ นำส่งให้พื้นที่ปฎิบัติและร่วมทำการปลูก เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

Related Articles