ร่วมทำความดี ฉีดวัคซีนพระราชทาน

” ร่วมทำความดี ฉีดวัคซีนพระราชทาน ”
เมื่อ 26 ส.ค.64 ชุดปฎิบัตการกิจการพลเรือนกองพันทหารช่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมฉีดวัคซีนพระราชทาน (ซิโนฟาร์ม)สร้างภูมิคุมกัน โควิด – 19 และน้ำดื่ม แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ที่ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID -19 โดยมีคณะแพทย์จาก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า ,หัวหน้าสาธารณสุขอำเภอ หัวหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ อสม.นายกองค์การบริหารส่วนตำบ,กำนัน,ผู้ใหญ่,ผู้นำชุมชน ในพื้นที่ บ้านนาเกาะ,บ้านน้ำอ้อย อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

Related Articles