ร่วมถวายภัตตาหารเพลโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จว.พ.ช. ณ ศาลาสัฏฐญานุสรณ์ วัดมหาธาตุ

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อ 4 พ.ค.62 คุณธัญยธร เนตรวีระ ประธานกลุ่มแม่บ้านทหารบก ช.พัน.8 พล.ม.1 ร่วมถวายภัตตาหารเพลโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จว.พ.ช. ณ ศาลาสัฏฐญานุสรณ์ วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จว.พ.ช. โดยมี พล.ต.วิชิต วงค์สังข์ ผบ.พล.ม.1 เป็นประธาน ในการนี้ คุณ ศศิวัณย์ วงค์สังข์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก พล.ม.1 เข้าร่วมกิจกรรมฯดังกล่าวด้วย11

12

13

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious