ร่วมกิจกรรมวันรำลึกวีรกรรมผู้เสียสละเขาค้อ ณ อนุสรณ์ผู้เสียสละเขาค้อ

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อวันที่ 20 ก.พ.62 เวลา 0900 พ.ท.จักรพงษ์  เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 พร้อมด้วยคุณธันยธร  เนตรวีระ ประธานกลุ่มแม่บ้านทหารบก ช.พัน.8 พล.ม.1, กำลังพลและแม่บ้านของหน่วยร่วมกิจกรรมวันรำลึกวีรกรรมผู้เสียสละเขาค้อ ณ อนุสรณ์ผู้เสียสละเขาค้อ อ.เขาค้อ จว.พ.ช.14

15

13

12

11

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious