ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ณ สโมสรม้าศึก

เมื่อ 4 ธ.ค. 62 พ.ต.สุขเกษม ตันเจริญ ผู้แทน ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 และคุณ ธันยธร เนตรวีระ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก ช.พัน.8 พล.ม.1 พร้อมด้วยกำลังพล และแม่บ้านของหน่วย ร่วมพิธีถวายราชสักการะ น้อมลำรึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สโมสรม้าศึก ค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมือง จว.เพชรบูรณ์16

15

12

11

14

13

Related Articles