ร่วมกิจกรรมกำจัดวัชพืชที่คลองส่งน้ำบ้านป่าเลา

” คลองสวย น้ำใส ไหลสะดวก ”
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 กองพันทหารช่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1 จัดกำพลจิตอาสา,เครื่องมือช่าง,ร่วมกับนายก อบต.ป่าเลา,กรมชลประทานป่าแดง,ประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมกำจัดวัชพืชที่คลองส่งน้ำบ้านป่าเลา ที่เป็นอุปสรรคขัดขวางเส้นทางเดินน้ำจากเขื่อนป่าเลาสู่บึงหนองนารีและประโยชน์ในพื้นที่เกษตรกรรมรอบบริเวณเส้นทางน้ำไหลผ่าน ซึ่งได้ดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 26-27 สิงหาคม 65 ผลการปฎิบัติเสร็จเรียบร้อย ได้ระยะทาง 3.2 กิโลเมตร

Related Articles