ร่วมกันพัฒนาบ่อน้ำดิบ และเขตสุขาภิบาลภายในหน่วย เพื่อความสะอาดเรียบร้อย

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อ 13 พ.ย.62 ช.พัน.8 พล.ม.1 ร่วมกันพัฒนาบ่อน้ำดิบ และเขตสุขาภิบาลภายในหน่วย เพื่อความสะอาดเรียบร้อย11

12

13

14

15

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious