“เราทำความดี ด้วยหัวใจ” “จิตอาสาพัฒนาภายในค่ายพ่อขุนผาเมือง”

เมื่อ 13 ต.ค.62 พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 นำกำลังพล และครอบครัว พร้อมยุทโธปกรณ์ของหน่วย ร่วมกิจกรรมจิตอาสา”เราทำความดี ด้วยหัวใจ” “จิตอาสาพัฒนาภายในค่ายพ่อขุนผาเมือง” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ณ ค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมือง จว.เพชรบูรณ์

12

18

15

13

17

11

16

14

Related Articles