ร่วมกันปลูกต้นกระดุมทอง บริเวณแนวรั้วหน้าค่ายพ่อขุนผาเมือง

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อ 9 ต.ค.62 ช.พัน.8 พล.ม.1 นำกำลังพลร่วมกันปลูกต้นกระดุมทอง บริเวณแนวรั้วหน้าค่ายพ่อขุนผาเมือง

11

12

114

121

116

117

 

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious