ร่วมกันทำความสะอาดในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ เข้าทำการแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนที่ประสบภัยแล้ง

“ทหารเป็นที่พึ่งประชาชนในทุกโอกาส”
เมื่อวันที่ 19 มี.ค.64 กำลังพล ช.พัน.8 พล.ม.1 พร้อมด้วย ยุทธโธปกรณ์ของหน่วย ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ร่วมกันทำความสะอาดในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ เข้าทำการแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนที่ประสบภัยแล้ง จำนวน 12,000 ลิตร และนำเครื่องอุปโภค บริโภค มอบให้ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ในพื้นที่ ต.นาเกาะ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กห.ประจำปี 2564 ครบรอบ 134 ปี

Related Articles