“รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” วันเด็กแห่งชาติ 2566

“รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”
เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 0700-1100 น. กองพันทหารช่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1 ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ตะหนักถึงความสำคัญของตนเอง ได้จัดการเล่นเกมส์การละเล่นจำนวน 5 ชนิด และกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการให้มีความพร้อมทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และด้านสติปัญญา พร้อมมอบของขวัญให้กับเด็กทุกนาย และมอบรางวัลพิเศษ สกู๊ตเตอร์ ไฟฟ้า จำนวน 2 คัน และจักรยาน อีกจำนวน 21 คัน

Related Articles