รับมอบใบประกาศ การตรวจสอบและการประเมินคุณภาพชีวิตกำลังพล และประสิทธิภาพหน่วยทหารกองทัพบก ประจำปี 2562

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อ 12 มี.ค.63 พ.ท. จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 เข้ารับมอบใบประกาศ กองทัพบก เพื่อเป็นเกียรติแก่ ช.พัน.8 พล.ม.1 ที่มีผลอยู่ในเกณฑ์ดีมาก จากการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพชีวิตกำลังพล และประสิทธิภาพหน่วยทหารกองทัพบก ประจำปี 2562 โดยมี ผบ.พล.ม.1 เป็นผู้มอบ11

12

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious