รับฟังการอบรมคุณธรรมทหาร ประจำเดือน เม.ย.65

ช.พัน.8 พล.ม.1 จัดทหารกองประจำการของหน่วยเข้ารับฟังการอบรมคุณธรรมทหาร ประจำเดือน เม.ย.65 ณ ร้อย.บก.และ บร.ช.พัน.8 พล.ม.1 โดยมี อศจ.พล.ม.1 เป็นผู้อบรมฯ

Related Articles