รับพระราชทานเมล็ดพันธ์ุพืช จากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืช จักรพันธ์เพ็ญศิริ

ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 มอบหมายให้ พ.ต.นพดล แซมสีม่วง รอง ผบ.ช.พล.ช.พัน.8 พล.ม.1 เป็นผู้แทน เข้าร่วมพิธี รับพระราชทานเมล็ดพันธ์ุพืช จากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืช จักรพันธ์เพ็ญศิริ อ.แม่สาย จว.ช.ร. มอบให้กับทหารกองประจำการที่รับราชการครบกำหนดและปลดประจำการ นำไปเพาะปลูกเพื่อเป็นแหล่งอาหารสำหรับบริโภคภายในครัวเรือน และขยายผลสู่ชุมชนท้องถิ่นหลังจากปลดประจำการ ณ กอ.โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายพ่อขุนผาเมือง ( พล.ม.1) โดยมี รอง ผบ.พล.ม.1 เป็นประธานในพิธี

Related Articles