รับตรวจสอบความต้องการงบประมาณในการซ่อมบำรุง งบประมาณ ปี 67 -68

เมื่อวันที่ 2 มี.ค.66 ช.พัน.8 พล.ม.1 รับตรวจสอบความต้องการงบประมาณในการซ่อมบำรุง งบประมาณ ปี 67 -68 ดำเนินการตรวจสภาพยุทโธปกรณ์ สาย ช. และติดตามผลการดำเนินการซ่อมบำรุง งบประมาณปี 65-66 จากคณะตรวจฯ ช.21 ณ ห้องบุรพาคาร และโรงรถสาย ช. ของหน่วย

Related Articles