รอง มทภ.3(1) และคณะฯ ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ พ.ย.62

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious


เมื่อ 19 พ.ย.62 เวลา 0920 พล.ต.จิรเดช กมลเพ็ชร รอง มทภ.3(1) และคณะฯ ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่, โรงเลี้ยง และโรงนอนทหารใหม่ โดยมี พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 และคณะนายทหาร ร่วมให้การต้อนรับคณะชุดตรวจฯ110

19

18

17

14

13

12

11

Share with:

FacebookTwitterGoogleVkontakteTumblrStumbleUponPocketDiggDelicious