รอง มทภ.3(1) และคณะฯ ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ พ.ย.62

เมื่อ 19 พ.ย.62 เวลา 0920 พล.ต.จิรเดช กมลเพ็ชร รอง มทภ.3(1) และคณะฯ ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่, โรงเลี้ยง และโรงนอนทหารใหม่ โดยมี พ.ท.จักรพงษ์ เนตรวีระ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 และคณะนายทหาร ร่วมให้การต้อนรับคณะชุดตรวจฯ110

19

18

17

14

13

12

11

Related Articles