รอง มทภ.3 (1)และคณะตรวจสอบมาตรฐานงานซ่อม/ก่อสร้างภายในค่าย ได้เดินทางมาตรวจงานก่อสร้าง ที่ ช.พัน.8 พล.ม.1

เมื่อวันที่ 11 ส.ค.64 พล.ต.อุกฤษฎ์ นุตคำแหง รอง มทภ.3 (1)และคณะตรวจสอบมาตรฐานงานซ่อม/ก่อสร้างภายในค่าย ได้เดินทางมาตรวจงานก่อสร้าง ที่ ช.พัน.8 พล.ม.1 รับผิดชอบดำเนินการ ได้แก่
1. งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว
2. งานซ่อมปรับปรุง โรงนอน งานปรับปรุงระบบระบายน้ำค่ายพ่อขุนผาเมือง
3. งานถนนภายในค่ายพ่อขุนผาเมือง
4. งานซ่อมปรับปรุง แฟลต 64 ครอบครัว
ทั้งนี้ทางคณะได้ทำการตรวจสอบมาตรฐานการก่อสร้างและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน ให้แก่หน่วย เพื่อดำเนินการต่อไป

Related Articles